Služby

Mezi hlavní činnosti naší společnosti patří provádění demolic, zemních prací, výstavba a rekonstrukce komunikací, výstavba a rekonstrukce vodovodů, kanalizací a ostatních inženýrských sítí. Finančně se podílíme na konání různých kulturních a společenských akcí a dále podporujeme řadu sportovních klubů, základních a mateřských škol a ostatních sdružení.