Inženýrské sítě

Zajišťujeme kompletní rekonstrukci starých a výstavbu nových inženýrských sítí a to místního významu i dálkových hlavních tras. Na tomto poli máme mnohaleté zkušenosti s výstavbou kanalizací velkých dimenzí v značných hloubkách s vysokou náročností na zajištění výkopu formou pažení.

Vysoká odbornost a kvalifikovanost obsluhy stavebních strojů a nákladních automobilů je samozřejmostí. Taktéž u vedoucích pracovníků na pozici stavbyvedoucí je z naší strany kladen velký důraz na neustálé sebevzdělávání v oboru, což nás posouvá správným směrem.

Např. u kanalizací provádí naše firma veškeré úkony typu: stoky, tlakové a gravitační kanalizace, retenční potrubí, přečerpávací stanice a drenáže. Dále provádíme i výstavbu a rekonstrukci vodovodů, které jsou velmi často uloženy v souběhu s hlavními řady kanalizace.