Komunikace

Provádíme výstavbu dálnic, komunikací a silnic místního významu včetně parkovišť, chodníků a terénních úprav. I v tomto segmentu se můžeme opřít o precizně odvedenou práci, o čemž svědčí naše reference na již dokončených stavbách. Zde se plně uplatní naše odborně vyškolené speciální týmy všech různých odborných profesí.